Linkovi

Savezi

Hrvatski pikado savez
e-mail: hps@hps-dart.hr
adresa: Koledinečka 3, 10040 Zagreb

Pikado savez grada Zagreba
e-mail: psgz@psgz.hr
adresa: ulica Grada Vukovara 284, objekat D, 5 kat, soba 502, 10010 Zagreb

Pikado savez Primorsko-goranske županije
e-mail: 1@pikado-pgz.hr
adresa: Grabovac 2, 51000 Rijeka

Pikado savez Šibensko-kninske županije
e-mail: ivica.krnic@konzum.hr


Klubovi

Pikado klub Krkani
e-mail: Drecic@gmail.com
adresa: Slavonija 1 6/2, 35000 Slavonski Brod

Pikado klub Sharks
e-mail: pantasb@gmail.com
adresa: Matije Ivanića 2, 35000 Slavonski Brod

Pikado klub Bijeli miševi
e-mail: webmaster@pikado.hr
adresa: Ivana Mažuranića 10, 35000 Slavonski Brod

Pikado klub Romano
e-mail: kontakt@pk-romano.hr
adresa: Drenovski put 52a, 51000 Rijeka

Pikado klub Janje
e-mail: pikado@mail.inet.hr
adresa: Mikulici 151, 10000 Zagreb